Contributie

Als lid van Theatrada betaal je contributie wanneer je deelneemt aan één van de producties. Per productie word vooraf een deelname-bedrag vastgesteld. Dat bedrag zal vervolgens in maandelijkse termijnen, gedurende de looptijd van de productie, worden geïncasseerd. Meerdere deelnemers uit één gezin en jongeren krijgen korting op het vastgestelde deelname-bedrag.