Giften/Donateurs

Theatrada wil een verbindend element vormen in de samenleving; allereerst verbindend tussen mensen, maar in het bijzonder ook tussen kerk en samenleving.

Het maken van theater gaat gepaard met het maken van kosten. Deze uitgaven kunnen niet altijd gedekt worden door contributies of toegangsgelden. Daarom doen we ook een beroep op sympathisanten, donateurs en sponsoren.

Wil je geen lid worden, maar deze missie wel ondersteunen? Geef dan een bijdrage, wordt donateur of sponsor de vereniging.

Een gift doen

Giften kun je overmaken naar NL40 RABO 0362 0818 08 ten name van: Theatrada, onder vermelding van: gift.

Donateur worden

Je kunt donateur worden door een minimaal bedrag van € 25 over te maken, zonder verdere verplichtingen. Vermeldt bij het overmaken op NL40 RABO 0362 0818 08 ten name van: Theatrada dan wel de omschrijving: donateur en uw adres. Want als donateur heb je een streepje voor!

Onze donateurs ontvangen vrijkaarten volgens onderstaande tabel. Je hoeft die kaarten niet aan te vragen. Ze worden bij jou thuis bezorgd. Daarnaast houden we jou graag op de hoogte van de gebeurtenissen.

 

ANBI-status

De ANBI-status is nog in aanvraag!

Zonder die status zijn uw giften en donaties niet aftrekbaar in uw belastingaangifte.

 

Donatie Vrijkaart(en)
Een bijdrage van teniminste €25,- 1
Een bijdrage van teniminste €50,- 2
Een bijdrage van teniminste €75,- 3
Een bijdrage van teniminste €100,- 4
Een bijdrage van teniminste €125,- 5
Een bijdrage van teniminste €150,- 6
Een bijdrage van teniminste €175,- 7
Een bijdrage van teniminste €200,- 8*
*Het maximum aantal vrijkaarten