Vorige producties

In het verleden heeft Theatrada al enkele voorstellingen opgevoerd. Hieronder een korte impressie van deze voorstellingen:

Het Pakhuis; 2022

Een musical vol actuele thema's en dagelijkse dilemma's. Kies je voor economische of maatschappelijke belangen, voor individualisering of samenwerking? Hou je vast aan oude gewoontes of durf je nieuwe wegen in te slaan ?

In deze musical draait alles om een bijbels openluchtmuseum waar de bezoekersaantallen teruglopen. Er komen experts van de bank langs die elk hun visie geven op deze zaak. Dit alles leidt tot een verrassende ontknoping.

Op zoek naar Judas; 2019

Judas. Noem die naam en de beeldencarrousel begint te draaien. Verrader, onbetrouwbaar, oplichter, geldwolf. En we kennen ook veel uitdrukkingen met het woord Judas erin. Zonder uitzondering zijn die allemaal negatief bedoeld: een Judaskus, een Judasgroet, Judasgeld, Judasrol. Maar wat weten wij over hem? Wie kan hem doorgronden en wat bezielde hem?

Interessante vragen voor een interessante musical over een jongen die zijn ouders en dorp achter zich laat om zichzelf te gaan zoeken en uiteindelijk bij Jezus terecht komt. In de musical 'Op zoek naar Judas' nemen wij u mee in zijn verhaal. Hier komt u erachter waarom Judas bepaalde keuzes gemaakt heeft.

Ruth, van graf tot wieg; 2014

Dit verhaal neemt ons mee naar een tijd van diepe crisis. Want er is hongersnood in het ‘broodhuis’ Betlehem. Maar het kan nog erger, want al snel staan Noömi, Orpa en Ruth bij het graf van hun man.
Hoe overleef je een crisis?
Wie zijn jou trouw en wie ben jij trouw?

Maria, de kracht van de liefde; 2012

In een dorp komt op een dag een reizend theatergezelschap langs. De groep speelt op verzoek improviserend theater. Ze besluiten in overleg met de dorpelingen om het levensverhaal van Maria tot leven te laten komen in spel en zang. De groep zal een aantal dagen blijven: overdag praten de vijf acteurs en de regisseur met de dorpelingen om zich een beeld te vormen van het leven in het dorp en de persoonlijke levensverhalen; ’s avonds verwerken ze die ervaringen in hun spel waarbij ze linken leggen met het verhaal over Maria.

Met de groeten van Paulus; 2009

De setting is een trendy reclamebureau, genaamd M&ID. Dit bureau krijgt een megaorder van de Protestantse Kerk in Nederland. De opdracht luidt: zet Paulus op aansprekende en eigentijdse wijze in de markt. Het reclamebureau moet van PKN laten zien:

  • Hoe het levensverhaal van Paulus ook alweer ging (Story Paulus)
  • Waarom Paulus nog altijd actueel is (Paulus Today)
  • Wat de kerk van Paulus kan leren (Product Paulus)

De feeststemming slaat om in twijfel: Is zo’n opdracht wel uitvoerbaar? Wie zit er anno nu nog op Paulus te wachten?

Jakob; 1999

Musical over een aantal bekende en minder bekende scènes uit het leven van aartsvader Jakob.
Het kent herkenbare momenten van twijfel, angst, radeloosheid, pijn en verdriet. Van jaloezie, onmacht, leugen en bedrog. Maar ook van hoop, geloof en liefde.

Tot ziens op Patmos; 1994

Johannes zit gevangen op Patmos. Vandaar stimuleert hij zeven gemeentes, maar dat valt niet mee. Johannes voelt zich als op een eiland. Gelukkig krijgt hij de steun van de gevangenbewaarder, die hem aanraad de gemeentes de opdracht te geven om een groot feest te organiseren.

In de musical 'Tot ziens op Patmos' zijn de problemen van de zeven gemeentes sterk geactualiseerd. We zien de strijd van Greenpeace, de inzet van Amnesty, maar ook; de laksheid en het schrijnende tekortschieten van het westen in de derde wereld, de vooroordelen en de discriminatie. 'Tot ziens op Patmos' roept op tot samenwerking, tot feest vieren. Hoe verschillend ook, we werken met z'n allen aan een zelfde doel.