Zo zijn onze manieren

Theatrada wil een veilige omgeving bieden, waarin alle leden tot hun recht kunnen komen, ongeacht hun leeftijd, levensfase, levensovertuiging, maatschappelijke positie, geslacht, geaardheid of herkomst.

In de vereniging gaan we respectvol met elkaar om.

In de verhouding met elkaar willen we ethisch en integer handelen.

Wanneer we fouten maken, nemen we onze verantwoordelijkheid.