Steun Ons!

Theatrada wil een verbindend element vormen in de samenleving; allereerst verbindend tussen mensen, maar in het bijzonder ook tussen kerk en samenleving.

Het maken van theater gaat gepaard met het maken van kosten. Deze uitgaven kunnen niet altijd gedekt worden door contributies of toegangsgelden. Daarom doen we ook een beroep op sympathisanten, donateurs en sponsoren.

Donatie

Wil je onze missie ondersteunen d.m.v. een donatie?

Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL40 RABO 0362 0818 08 ten name van: Theatrada, onder vermelding van: donatie.

Sponsor worden

Het sponsorschap staat open voor ondernemers en instellingen. De mogelijkheden zijn:

Hoofdsponsor € 150

Vermelding als hoofdsponsor een jaar lang op de verenigingswebsite met een link naar jouw website. Publiciteit tijdens een betaalde uitvoering door Theatrada en een vermelding in het programmaboekje.

Sponsor € 100

 Publiciteit tijdens een betaalde uitvoering door Theatrada en een vermelding in het programmaboekje.

Subsponsor € 50

Tijdens een betaalde uitvoering door Theatrada krijgt u een vermelding in het programmaboekje.

 

Neem voor het sponsorschap contact met ons op via het contactformulier.