Wie zijn wij?

Theatrada is een interconfessionele theatervereniging, gevestigd in Breda, die onafhankelijk theaterproducties tot stand brengt, gebaseerd op Bijbelse, maatschappelijke en culturele thema’s en figuren.

Theatervereniging Theatrada is opgericht in 2020 door een aantal enthousiaste deelnemers aan musicals die de afgelopen jaren zijn opgevoerd bij lustrumfeesten van de Lucaskerk in Breda.

Onze jonge vereniging bestaat momenteel uit ongeveer 50 leden uit Breda en verre omtrek. Hoewel de Lucaskerk onze ‘thuisbasis’ is voor de wekelijkse repetities, hebben de leden van Theatrada hele verschillende achtergronden. Ook qua leeftijd is het een hele diverse groep.

Hoe verschillend we ook zijn, we hebben wel één gezamenlijk doel en dat is wekelijks lekker zingen en spelen om uiteindelijk een mooie productie neer te kunnen zetten. Dat alles in een ontspannen sfeer en met respect voor elkaar.

Theatrada wil een verbindend element zijn tussen mensen onderling en tussen kerk en samenleving. In onze producties zitten vaak elementen, die gebaseerd zijn op het Bijbels gedachtengoed; maar in de omgang met elkaar dringen we elkaar niets op. Zie ook: Onze manieren.

Wat is onze visie?

Het wereldtoneel kent hoofdrollen toe aan macht, geld, geweld en snel genot. In dit krachtenveld komt de liefde, het omzien naar elkaar er vaak bekaaid af, terwijl de mens feitelijk niet zonder kan. Zonder sociale verbanden is er geen samenleving, geen binding, geen compassie, geen genade. Die elementen van een samenleving komen pas tot leven van mens tot mens.

Christelijke geloofsgemeenschappen spelen op dit wereldtoneel een eigen rol. Als gevolg van veranderende denkbeelden en secularisatie is de rol van de kerken in Nederland inmiddels gemarginaliseerd. We raken gewend aan het beeld van een naar binnen gekeerde vergrijzende kerk, terwijl zij juist naar buiten gericht zou moeten zijn. Dit kan op veel manieren, waaronder de theatervorm.

Wat is onze missie?

Theatrada wil een verbindend element vormen in de samenleving; allereerst verbindend tussen mensen, maar in het bijzonder ook tussen kerk en samenleving.

Beleid en uitvoering

Theatrada realiseert haar missie door het werven van leden, het organiseren van bijeenkomsten, het periodiek tot stand brengen en uitvoeren van theaterproducties in diverse vormen, op een wijze die uitnodigt tot deelname en een aanzuigende werking heeft op jong en oud; kerkelijk betrokkenen en zij die zich meer in de periferie van de geloofsgemeenschappen bewegen.

Hoe komen we aan onze middelen?

Onze uitgaven worden gedekt door subsidies, projectbijdragen, donaties en sponsoring.

Hoe besteden we onze middelen?

De aanwezige middelen worden aangewend voor de realisatie van onze doelen.

Theatrada heeft geen winstoogmerk.

Bij een eventuele liquidatie worden de aanwezige middelen bestemd voor een ANBI-instelling met een doel van gelijke strekking.